Autorzy: Praca zbiorowa

Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS - raport końcowy

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2021

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Raport został opracowany w 2019 r. Stanowi on podsumowanie wyników badań i analiz przeprowadzonych z inicjatywy PARP na potrzeby oceny poziomu umiędzynarodowienia krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS. Badanie realizowane było w ramach projektu „Monitoring KIS” (podziałanie 2.4.2 PO IR).

Celami badania były:

  • charakterystyka poziomu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw, z uwzględnieniem specyfiki występującej w ramach poszczególnych KIS oraz grupach przedsiębiorstw nieobjętych KIS, charakteryzujących się znaczącym potencjałem internacjonalizacyjnym;
  • identyfikacja działań, które powinny być realizowane przez sektor publiczny, aby wzmocnić potencjał umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw, w szczególności w ramach KIS.

Zgodnie z wynikami badania, łączny udział KIS w generowaniu krajowego eksportu w 2017 r. można oszacować na poziomie od ok. 24,4% (wariant minimalny), poprzez 42,0% (wariant średni) aż po 59,6% (wariant maksymalny). W wartościach bezwzględnych jest to odpowiednio 215 mld zł, 371 mld zł oraz 526 mld zł. Bardzo zbliżone udziały uzyskują KIS także dla generowanego importu, od ok. 23,5% (wariant minimalny), 41,2% (wariant średni) aż po 69,0% (wariant maksymalny), a w wartościach bezwzględnych od 207 mld zł, poprzez 363 mld zł aż do 519 mld zł. Biorąc pod uwagę bilans handlowy, dla ogółu KIS jest on dodatni i wynosi 7,7 mld zł. Spośród 17 analizowanych KIS, 8 z nich notuje nadwyżkę w bilansie handlowym. Zdecydowanym liderem w tym zakresie jest KIS 2 związany z produktami sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego, dla którego nadwyżka wynosi ponad 21,5 mld zł. Oprócz KIS 2, nadwyżkę przekraczającą w 2017 r 1 mld zł zaobserwowano w trzech innych KIS. Są to kolejno specjalizacje związane z transportem, technologiami morskimi oraz wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii. Z kolei wśród KIS o największym deficycie handlowym można wskazać te, które są powiązane z wielofunkcyjnymi materiałami, zdrowym społeczeństwem, automatyzacją i robotyką procesów oraz biotechnologią.

Więcej informacji znajdą Państwo w Raporcie.

Zapraszamy do lektury!

Spis treści

1. Zakres badania oraz metodologia

2. Uwarunkowania umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw

4.  Import i eksport

5. Wsparcie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

6. Wnioski i rekomendacje na przyszłość

6. Aneksy

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Biuletyn Euro Info 2/2021

Poradnik

Biuletyn Euro Info 2/2021

Zobacz
Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS - raport końcowy

Raport

Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS - raport końcowy

Zobacz
Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania Benchmarking na poziomie międzynarodowym

Raport

Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania Benchmarking na poziomie międzynarodowym

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań